آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

نمونه تست نمودار ون

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست هایی در مورد موضوع نمودار ون خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست نمودار ون  به نمونه تست اول در مورد نمودار ون

ادامه مطلب »

روابط مهم جبر مجموعه ها

در این فیلم آموزشی در مورد روابط مهم و پر کاربرد برگرفته از مثال های حل شده و تمرینات کتاب بخش جبر مجموعه ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید