جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403

تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403
تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403
فهرست مطالب

میزان تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403 منتشر شد.  تأثیر معدل در کنکور 1403 سبب شده است تا داوطلبین زیادی تصمیم به ترمیم معدل و یا ایجاد سابقه تحصیلی بگیرند. در کنکور سراسری 1403 صرفاً امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم تأثیر دارد.  منظور از سابقه تحصیلی همان نمرات امتحانات نهایی و تشریحی خرداد ماه ست. در این نوشتار تاثیر معدل در نتیجه کنکور زبان و هنر 1403 ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403

سهم سوابق تحصیلی کنکور هنر و زبان 1403 برای نظام جدید و نظام سالی واحدی

سهم سوابق تحصیلی کنکور هنر و زبان برای کنکور 1403 برای نظام جدید و نظام سالی واحدی با همدیگر متفاوت است. در زیر سهم سوابق تحصیلی هر نظام ارائه شده است:

 • 1. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون‌های سراسری سال 1403 به میزان 28 درصد با تأثیر قطعی است.
 • 2. میزان سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم سالی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی 21 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی 7 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی 28 درصد است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی

سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری 1403 فقط شامل دروس عمومی است.

 • 1. سهم نمره کل آزمون اختصاصی کنکور 72 درصد است.
 • 2. سهم نمره کل سوابق تحصیلی 28 درصد است.
تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403

تأثیر معدل در کنکور زبان و هنر با دیپلم غیرمرتبط چطور است؟

کسایی که رشته دیپلم آن ها با گروه آزمایشی که برای کنکور انتخاب می‌کنند، یکسان نیست، دو دسته درس در سوابق تحصیلی خود دارند.

 

 • 1. دروس مشترک که بین رشته دیپلم و رشته موردنظر کنکور یکسان است که در این صورت تأثیر آن دروس در سوابق تحصیلی لحاظ می‌شود.
 • 2. دروس اختصاصی رشته موردنظر کنکور در سوابق دیپلمی که دارند وجود ندارد که در این صورت برای این دروس نمره صفر (معادل کمترین تراز ممکن) برای سوابق تحصیلی اعمال می‌شود.

چه افرادی باید برای ایجاد سوابق تحصیلی جهت شرکت در کنکور هنر و زبان 1403 اقدام کنند؟

افراد زیر برای شرکت در کنکور 1403 زبان و هنر باید حتماً برای ایجاد سوابق تحصیلی دیپلم اقدام نمایند. یعنی این افراد باید در امتحانات نهایی خرداد ماه برای تمامی دروس عمومی شرکت کنند.

 • 1. کسانی که دیپلم قبل از سال 1384 دریافت کرده اند.
 • 2. افرادی که در رشته‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای فارغ‌التحصیل شده‌اند.
 • فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرنظری
 • 3. فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی
 • 4. دیپلمه‌های تطبیقی مدارس غیرایرانی خارج از کشور
تأثیر معدل برای داوطلبین کنکور هنر و زبان 1403

ضرایب دروس عمومی برای افراد با دیپلم رشته‌های نظری و سایر رشته‌های غیرنظری

برای شرکت در کنکور هنر و زبان سراسری، فقط سوابق تحصیلی دروس عمومی نیاز است. اگر دیپلم هر کدام از شاخه‌های نظری مانند (ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی را دارید) و قصد دارید در کنکور هنر و زبان شرکت کنید، کافی است جداول زیر را مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید که ضرایب دروس سوابق تحصیلی هنر و زبان بسته به اینکه دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم دارید با همدیگر متفاوت است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور هنر 1403 نظام جدید

تأثیر معدل کنکور هنر 1403  به میزان 28 درصد قطعی از دروس عمومی است. در جدول زیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور هنر 1403 برای نظام جدید 3-3-6 ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی هنر در کنکور 1403
نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
عمومی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی فارسی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 18.64 فارسی 3 – شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای /شاخه نظری
عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80 عربی، زبان قرآن 3 – شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای / شاخه نظری
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 14.23 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96 سلامت و بهداشت – شاخه نظری

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور هنر 1403 نظام سالی واحدی

جدول زیر میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور هنر برای نظام سالی واحدی را نشان می‌دهد.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی گروه آزمایشی هنر در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.3 فارسی 3 - شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای / نظری
عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.86 عربی، زبان قرآن 3 - شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای /نظری
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.39 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.95 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.09 فارسی 3 – شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای / نظری
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.41 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی 1403 نظام جدید 3-3-6

تأثیر معدل کنکور زبان 1403 به میزان 28 درصد قطعی از دروس عمومی است. در جدول زیر ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی 1403 برای نظام جدید 3-3-6 ارائه شده است.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 گروه آزمایشی زبان های خارجی در کنکور 1403
نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
عمومی فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64 فارسی 3 - شاخه نظری
عربی، زبان قرآن 3 عربی، زبان قرآن 3 عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.80 عربی، زبان قرآن 3 –شاخه نظری
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 14.23 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96 سلامت و بهداشت – شاخه نظری

ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی 1403 نظام سالی واحدی

جدول زیر میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی کنکور زبان‌های خارجی برای نظام سالی واحدی را نشان می‌دهد.

ضرایب دروس برای دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در کنکور 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی سایر رشته‌ها ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15 ) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15)یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 12.3 فارسی 3 - شاخه نظری
عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 6.86 عربی، زبان قرآن 3 - شاخه نظری
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 9.39 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.95 زبان خارجی 3 – شاخه نظری
زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.09 فارسی 3 – شاخه نظری
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 5.41 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید 3 – شاخه نظری

ضرایب دروس کنکور هنر 1403

عناوین و ضرایب دروس کنکور هنر 1403 به شرح زیر است:

ضرایب دروس کنکور هنر 1403
نام درس ضریب
درک عمومی هنر 12
درک عمومی ریاضی – فیزیک 5
خلاقیت تصویری و جسمی 3

ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403

عناوین و ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403 به شرح زیر است:

ضرایب دروس کنکور زبان‌های خارجی 1403
نام درس ضریب
زبان تخصصی 1

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام جدید و دیپلم یا پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی کنکور هنر و زبان

در جدول زیر می‌توانید سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام جدید و دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی را در کنکور هنر و زبان 1402 تا 1404 مشاهده کنید.

سهم سوابق تحصیلی و نمره کنکور در نتیجه نهایی کنکور از 1402 تا 1404
سال دروس عمومی نمره کنکور جمع نهایی نمره کنکور
1402 26 درصد قطعی 74 درصد 100 درصد
1403 28 درصد قطعی 72 درصد 100 درصد
1404 و بعد از آن 30 درصد قطعی 70 درصد 100 درصد

پرسش و پاسخ

در کنکور زبان 1403 تنها یک درس تخصصی است که ضریب آن یک است.

دروس عمومی تأثیر خود را در معدل می‌گذارند، معدل نیز با تأثیر 28 درصد قطعی روی نتیجه نهایی کنکور تأثیر می‌گذارد.

معدل کنکور زبان و هنر تأثیر 28 درصد قطعی روی نتیجه نهایی کنکور 1403 دارد.

بله  فقط نمرات دروس عمومی به‌عنوان سوابق تحصیلی برای کنکور زبان و هنر 1403 لحاظ می‌شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم به میزان 28 درصد قطعی در نمره کنکور است و فقط شامل دروس عمومی بوده و مابقی سهم نمره کل آزمون اختصاصی کنکور خواهد شد.

معدل رشته‌های هنر و زبان سهم 28 درصدی و کنکور سهم 72 درصدی در تعیین نمره نهایی کنکور 1403 دارد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Known
Known
14 روز قبل

برای کنکور زبان تاثیر معدل سال ۱۲ام فقط هست یا ۱۱ام و ۱۰ام هستش؟؟

رضا محمدیان
مدیر
10 روز قبل
پاسخ به  Known

تاثیر معدل سه سال مدنظر است

Elham
Elham
9 روز قبل

کنکور زبان۱۴۰۴ تاثیر معدل ۳۰ درصد هستش؟

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x