جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402
فهرست مطالب

تغییرات کنکور 1402 در زمینه های اجرا و نحوه پذیرش دانشجو نسبت به سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است. با توجه به حذف دروس عمومی از کنکور 1402، تاثیر دروس عمومی به نمرات امتحان نهایی دوازدهم محدود شد. البته نمره دروس اختصاصی امتحان نهایی نیز در نمره سوابق تحصیلی موثر خواهند بود. در رشته تجربی، انسانی و ریاضی تاثیر سوابق تحصیلی 40 درصد و در رشته هنر و زبان میزان تاثیر سوابق تحصیلی 26 درصد می باشد. در ادامه این مقاله با تاثیر درس به درس سوابق تحصیلی (نظام جدید و نظام قدیم) در پذیرش کنکور 1402 آشنا خواهید شد.

سوابق تحصیلی کنکور ریاضی 1402

محاسبه سوابق تحصیلی کنکور 1402

برای محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان تمامی رشته‌ها دو شیوه وجود دارد:

روش اول برای داوطلبانی است که قبل از سال 97 دوره متوسطه خود را در نظام ترمی واحدی به پایان رسانده‌اند. دانش آموزان قبل از سال 97 در سال سوم دبیرستان (پایه یازدهم) با شرکت در امتحانات نهایی دیپلم خود را اخذ کرده و در پایه دوازدهم دوره پیش دانشگاهی را پشت سر گذاشته‌اند. سوابق تحصیلی کنکور 1402 برای این دانش آموزان تلفیقی از امتحانات دیپلم و پیش دانشگاهی خواهد بود.

روش دوم مربوط به دانش آموزانی است که بعد از سال 97 دوره دوم متوسطه را در نظام 3-3-6 پشت سر گذاشته اند. این دانش آموزان در پایه دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت کرده‌اند.  سوابق تحصیلی این دانش آموزان در کنکور 1402 از امتحانات پایه دوازدهم به دست می آید.

در ادامه روش محاسبه سوابق تحصیلی ویژه کنکور 1402 به صورت درس به درس برای هر دو دسته دانش آموز فوق به طور کامل بیان می شود.

سابقه تحصیلی ناقص

برخی از داوطلبان به دلایل مختلفی سابقه تحصیلی ندارند یا سوابق تحصیلی آنها ناقص می‌باشد. این حالت بیشتر شامل حال داوطلبانی می‌شود که مدت زیادی از زمان اخذ مدرک دیپلم آنها گذشته است. در تمام گروه‌های آزمایشی اگر نقص سوابق تحصیلی مربوط به دروس اختصاصی باشد، سوابق آن دسته دروس که قابل تطابق باشد محاسبه شده و باقیمانده سهم سابقه تحصیلی به نمره کنکور آنها منتقل می‌شود. اما اگر نقص سابقه تحصیلی مربوط به دروس عمومی باشد، داوطلبان باید برای تولید سابقه تحصیلی آن درس از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

پس به طور خلاصه می توان بیان کرد که در صورت نداشتن سابقه تحصیلی در دروس عمومی باید نسبت به ایجاد آن اقدام کرد. اما نداشتن سابقه تحصیلی در دروس اختصاصی مانعی برای داوطلبان ایجاد نمی کند.

سوابق تحصیلی کنکور تجربی 1402
40 درصد نمره کنکور داوطلبان به سوابق تحصیلی آنها اختصاص دارد.

سوابق تحصیلی رشته علوم تجربی

همانطور که بیان شد برای محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور 1402 براساس زمان فارغ التحصیلی دو روش وجود دارد. نخست به بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان رشته تجربی که بعد از سال 97 در نظام 3-3-6 فارغ التحصیل شده اند می‌پردازیم. بر این اساس و مطابق جدول زیر تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان به شرح زیر می باشد.

نوع
نام درس
ضریب
عمومی
فارسی (3)
21/63
عربی، زبان قرآن (3)
9/05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
16/52
زبان خارجی (3)
11/80
سلامت و بهداشت
3/44
علوم اجتماعی
2/56
تخصصی
ریاضی (3)
6/88
زیست شناسی (3)
12/02
فیزیک (3)
6/19
شیمی (3)
9/91

نظام ترمی واحدی همانطور که پیشتر ذکر شد مربوط به فارغ التحصیلانی است که قبل از سال 97 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند. در کنکور 1402، سوابق تحصیلی آن دسته از داوطلبان رشته تجربی که قبل از سال 97 در نظام ترمی واحدی فارغ التحصیل شده اند، مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

سابقه تحصیلی
نوع
نام درس
ضریب
دیپلم
عمومی
زبان فارسی 3
8/58
ادبیات فارسی 3
8/58
عربی 3
9/52
تعلیمات دینی و قرآن (3)
13/09
زبان خارجی (3)
12/27
تخصصی
زمین شناسی
2/56
ریاضی 3
6/88
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه
9/02
فیزیک 3 و آزمایشگاه
4/64
شیمی 3 و آزمایشگاه
9/91
پیش دانشگاهی
عمومی
زبان فارسی
5/84
معارف اسلامی
4/56
تخصصی
زیست شناسی
3/00
فیزیک (تجربی)
1/55
 • تمامی 10 درس امتحان نهایی دوازدهم در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از سال 97 موثر می باشد.
 • 14 درس از پایه یازدهم و پیش دانشگاهی در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از سال 97 موثر می باشد.
 • دروس عمومی نظام قدیم 62/44 درصد و نظام جدید 65 درصد در محاسبه سوابق تحصیلی تاثیر دارند.
 • دروس تخصصی نظام قدیم 37/56 درصد و نظام جدید 35 درصد در محاسبه سوابق تحصیلی اثرگذار هستند.

سوابق تحصیلی رشته علوم انسانی

برای محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور 1402 رشته انسانی براساس زمان فارغ التحصیلی می توان به دو شیوه عمل کرد. ابتدا نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان رشته انسانی که بعد از سال 97 در نظام 3-3-6 فارغ التحصیل شده اند را بررسی خواهیم کرد. بر این اساس و مطابق جدول زیر تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان به شرح زیر می باشد.

نوع
نام درس
ضریب
عمومی
فارسی (3)
21/63
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
19/13
زبان خارجی (3)
11/80
سلامت و بهداشت
3/44
تخصصی
ریاضی و آمار (3)
6/00
علوم و فنون ادبی (3)
7/80
عربی 3 (زبان تخصصی رشته)
5/10
تاریخ (3)
7/00
جغرافیا (3)
6/00
جامعه شناسی (3)
7/00
فلسفه (2)
5/10

نظام ترمی واحدی هم مربوط به فارغ التحصیلانی است که قبل از سال 97 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند. در کنکور 1402، سوابق تحصیلی آن دسته از داوطلبان رشته انسانی که قبل از سال 97 در نظام ترمی واحدی فارغ التحصیل شده اند، مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

سابقه تحصیلی
نوع
نام درس
ضریب
دیپلم
عمومی
زبان فارسی تخصصی
16/96
تعلیمات دینی و قرآن (3)
15/45
زبان خارجی (3)
12/54
تخصصی
ریاضی
6/00
ادبیات فارسی تخصصی
2/92
آرایه های ادبی (3)
2/92
عربی 3 ویژه علوم انسانی
3/83
تاریخ ایران و جهان 2
7/00
جغرافیا (2)
6/00
جامعه شناسی (2)
7/00
فلسفه و منطق
5/10
پیش دانشگاهی
عمومی
زبان فارسی
5/84
معارف اسلامی
5/21
تخصصی
ادبیات فارسی
1/95
عربی
1/28
 • تمامی 11 درس امتحان نهایی دوازدهم در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از سال 97 موثر می باشد.
 • 15 درس از پایه یازدهم و پیش دانشگاهی در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از سال 97 موثر می باشد.
 • دروس عمومی نظام قدیم 56 درصد و نظام جدید 65 درصد در محاسبه سوابق تحصیلی تاثیر دارند.
 • دروس تخصصی نظام قدیم 44 درصد و نظام جدید 35 درصد در محاسبه سوابق تحصیلی اثرگذار هستند.

سوابق تحصیلی رشته ریاضی

برای محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور 1402 رشته ریاضی براساس زمان فارغ التحصیلی داوطلبان دو روش وجود دارد. نخست به بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان رشته ریاضی که بعد از سال 97 در نظام 3-3-6 (نظام جدید) فارغ التحصیل شده اند می‌پردازیم. بر این اساس و مطابق جدول زیر تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان به شرح زیر می باشد.

نوع
نام درس
ضریب
عمومی
فارسی (3)
21/63
عربی، زبان قرآن (3)
9/05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
16/52
زبان خارجی (3)
11/80
سلامت و بهداشت
3/44
علوم اجتماعی
2/56
تخصصی
حسابان (2)
7/84
هندسه (3)
4/63
ریاضیات گسسته
3/92
فیزیک (3)
11/12
شیمی (3)
7/49

نظام ترمی واحدی مربوط به فارغ التحصیلانی است که قبل از سال 97 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند. در کنکور 1402، سوابق تحصیلی آن دسته از داوطلبان رشته ریاضی فیزیک (علوم ریاضی و فنی) که قبل از سال 97 در نظام ترمی واحدی فارغ التحصیل شده اند، مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

سابقه تحصیلی
نوع
نام درس
ضریب
دیپلم
عمومی
زبان فارسی 3
8/93
ادبیات فارسی 3
8/93
عربی 3
9/86
تعلیمات دینی و قرآن (3)
13/62
زبان خارجی (3)
12/62
تخصصی
حسابان
5/88
هندسه 2
4/63
جبر و احتمال
3/92
فیزیک 3 و آزمایشگاه
8/34
شیمی 3 و آزمایشگاه
7/49
پیش دانشگاهی
عمومی
زبان فارسی
6/16
معارف اسلامی
4/88
تخصصی
حساب دیفرانسیل و انتگرال
1/96
فیزیک (ریاضی)
2/78
 • تمامی 11 درس امتحان نهایی دوازدهم در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از سال 97 موثر می باشد.
 • 14 درس از پایه یازدهم و پیش دانشگاهی در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از سال 97 موثر می باشد
 • دروس عمومی رشته ریاضی در محاسبه سوابق تحصیلی 65 درصد تاثیر دارند .
 • دروس تخصصی رشته ریاضی 35 درصد در محاسبه سوابق تحصیلی اثرگذار می‌باشند.

سوابق تحصیلی رشته هنر و زبان خارجی

روش محاسبه میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان رشته هنر و زبان خارجی مشابه یکدیگر است. توجه نمایید که سوابق تحصیلی داوطلبان رشته هنر و زبان صرفا براساس دروس عمومی محاسبه می‌شود. برای محاسبه سوابق تحصیلی رشته های هنر و زبان خارجی در کنکور 1402 براساس زمان فارغ التحصیلی دو روش وجود دارد. نخست به بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان این رشته که بعد از سال 97 در نظام 3-3-6 (نظام جدید) فارغ التحصیل شده اند، می‌پردازیم. بر این اساس و مطابق جدول زیر تاثیر سوابق تحصیلی این داوطلبان به شرح زیر می باشد.

نوع
نام درس
ضریب
عمومی
فارسی (3)
21/63
عربی، زبان قرآن (3)
9/05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3)
16/52
زبان خارجی (3)
11/80
سلامت و بهداشت
3/44

نظام ترمی واحدی مربوط به فارغ التحصیلانی است که قبل از سال 97 مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند. در کنکور 1402، سوابق تحصیلی آن دسته از داوطلبان کنکور هنر و زبان خارجی که قبل از سال 97 در نظام ترمی واحدی فارغ التحصیل شده اند، مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

سابقه تحصیلی
نوع
نام درس
ضریب
دیپلم
عمومی
زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی)
زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی)
8/11
16/22
ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی)
8/11
عربی3 /عربی 3 ویژه علوم انسانی/ عربی 3 ویژه علوم معارف
9/05
تعلیمات دینی و قرآن 3 / اصول عقاید 3
12/39
زبان خارجی (3)
11/80
پیش دانشگاهی
عمومی
زبان فارسی
5/41
معارف اسلامی / اصول عقاید
4/13
 • 5 درس عمومی امتحان نهایی دوازدهم در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از سال 97 موثر می باشد.
 • حداکثر 7 درس عمومی از دیپلم و پیش دانشگاهی در محاسبه سوابق تحصیلی برای فارغ التحصیلان قبل از سال 97 موثر می باشد
 • دروس عمومی رشته برای فارغ التحصیلان بعد از سال 97 رشته هنر و زبان 62/44 درصد تاثیر دارند . 37/56 درصد باقیمانده سوابق تحصیلی به آزمون اختصاصی کنکور آنها اختصاص می یابد.
 • دروس عمومی برای فارغ التحصیلان قبل از سال 97 کنکور هنر و زبان 59 درصد اثرگذار می‌باشند. 41 درصد باقیمانده تاثیر سوابق تحصیلی به آزمون کنکور آنها منتقل می‌شود.

نتیجه گیری

با توجه به تغییرات اعمال شده در کنکور 1402 سابقه تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت مستقیم در نمره کنکور داوطلبان تمامی رشته‌ها تاثیرگذار است. در نظام ترمی واحدی از 40 درصد مجموع تاثیر سوابق تحصیلی، 30 درصد مربوط به امتحانات نهایی پایه دیپلم و 10 درصد مربوط به امتحانات نهایی پیش دانشگاهی می باشد. افرادی که در دروس عمومی سوابق تحصیلی ناقص دارند باید با شرکت مجدد در امتحانات نهایی دوازدهم نقص سوابق تحصیلی خود را برطرف سازند. معیار تاثیرگذاری سوابق تحصیلی تا امتحانات خردادماه سالی است که داوطلب قصد پذیرش در دانشگاه را دارد. هر مقدار که سوابق تحصیلی ناقص باشد نمره آن به آزمون دروس اختصاصی انتقال می‌یابد.

پرسش و پاسخ

در کنکور 1402 رشته تجربی، انسانی و ریاضی 40 درصد نمره مربوط به سابقه تحصیلی داوطلبان می باشد. در رشته هنر و زبان میزان تاثیر سابقه تحصیلی 26 درصد و صرفا مربوط به دروس عمومی است. این سابقه تحصیلی برای داوطلبان فارغ التحصیل 97 به بعد براساس امتحانات نهایی پایه دوازدهم به دست می آید. برای داوطلبانی که قبل از سال 97 فارغ التحصیل شده‌اند این نمره براساس نمرات برخی دروس دیپلم و پیش دانشگاهی استخراج می شود.

اگر نمره سابقه تحصیلی مربوط به دروس تخصصی باشد، نمره آن به کنکور اختصاصی انتقال می یابد. اما اگر نقص سابقه تحصیلی مربوط به دروس عمومی باشد، داوطلبان باید با شرکت مجدد در امتحانات دروس جدید، نقص سابقه تحصیلی خود را برطرف نمایند.

در رشته تجربی، انسانی و ریاضی 56 تا 65 درصد تاثیر سابقه تحصیلی مربوط به دروس عمومی و 35 تا 44 درصد مربوط به دروس اختصاصی می باشد.

نمره کنکور داوطلبان حداکثر 40 درصد از مجموع نمره به دست آمده از سوابق تحصیلی و 60 درصد از نمره به دست آمده از آزمون کنکور دروس تخصصی به دست می آید.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x