دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

عبارات ترکیبی با money

عبارات ترکیبی با money

در این فیلم آموزشی با ترکیب money با صفات و تغییر در معانی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کلمات ترکیبی با money صفات در زبان انگلیسی معمولا با واژه

ادامه مطلب »
بسط دادن گفتگو Extending a conversation

بسط دادن گفتگو Extending a conversation

در این ویدئوی آموزشی از زبان انگلیسی دهم درباره چگونگی بسط دادن مکالمه به کمک bubble diagrams توضیح داده می شود. پخش ویدئو بسط دادن مکالمه روشهای طولانی کردن مکالمه

ادامه مطلب »
آموزش دیکته لغات مهم درس دوم زبان انگلیسی دهم

قواعد دیکته زبان انگلیسی

در این ویدئو آموزشی نکات املایی و دیکته صحیح کلمات را می آموزید. با یادگیری نکات ذکر شده، قادر به صحیح نوشتن کلمات خواهید بود. همچنین در این فیلم آموزشی

ادامه مطلب »
ترتیب قرار گرفتن صفت ها همراه با الویت آنها

ترتیب قرار گرفتن صفت ها

در این ویدئوی آموزشی به الویت قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. همچنین صفات واقعی و عقیده ای نیز به شما آموزش داده می شود. پخش ویدئو صفت

ادامه مطلب »
صفت برابری equal adjectives و کاربرد آن

صفت برابری

در این ویدئوی آموزشی به بررسی صفات برابری equal adjectives در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. همچنین با کاربرد صفت برابری در زبان انگلیسی آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو صفات برابری

ادامه مطلب »
cloze passage

cloze passage در زبان انگلیسی

در این ویدئو آموزشی درس زبان انگلیسی دهم در ابتدا با cloze passage آشنا می شویم. پخش ویدئو cloze passage در زبان انگلیسی  cloze passage متنی است که چندین واژه

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید