جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

معادله درجه دوم چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تعریف معادله درجه دوم، نکات و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله درجه دوم چیست؟ هر معادله به فرم ax2+bx+c=0 (a≠0) را

ادامه مطلب »

حل معادله درجه اول

در این فیلم آموزشی با موضوع روش حل معادله درجه اول، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حل معادله درجه اول برای حل معادلۀ درجه اول

ادامه مطلب »

معادله درجه اول چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تعریف معادله درجه اول، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله درجه اول چیست؟ هر معادله که پس از ساده‌سازی

ادامه مطلب »

جمع و تفریق عبارات گویا

در این ویدئو آموزشی با مبحث جمع و تفریق عبارات گویا، نکات مهم و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو جمع و تفریق عبارات گویا برای محاسبۀ جمع

ادامه مطلب »

ضرب و تقسیم عبارات گویا

در این فیلم آموزشی با موضوع ضرب و تقسیم عبارات گویا، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ضرب و تقسیم عبارات گویا به منظور ضرب عبارات گویا،

ادامه مطلب »

ساده سازی عبارات گویا

در این فیلم آموزشی با مبحث ساده سازی عبارات گویا، نکات و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ساده سازی عبارات گویا اگر صورت و مخرج کسر عبارت

ادامه مطلب »

دامنه عبارت گویا

در این فیلم آموزشی با موضوع دامنه عبارت گویا و نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دامنه عبارت گویا چیست؟ مقدار یک عبارت گویا وقتی بامعناست که

ادامه مطلب »

عبارت گویا چه عبارتی است؟

در این فیلم آموزشی با موضوع عبارت گویا و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو عبارت گویا چیست؟ عبارت گویا: کسری که هم صورت و هم مخرج آن،

ادامه مطلب »

تجزیه با استفاده از اتحادها

در این فیلم آموزشی با موضوع تجزیه با کمک اتحادها، و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تجزیه با استفاده از اتحادها تجزیه به ‏کمک اتحادها: گاهی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید