جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

کاربرد معادلات گویا چیست؟

در این ویدئو آموزشی با کاربرد معادلات گویا، نکات و نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد معادلات گویا برخی مسائل توصیفی نیز به تشکیل و

ادامه مطلب »

حل معادلات گویا

در این ویدئو آموزشی با معادلات گویا و چگونگی حل آن ها، نمونه سوالات تستی و نکات کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حل معادلات گویا  معادلات شامل عبارات گویا:

ادامه مطلب »

کاربرد معادله چیست؟

در این ویدئو آموزشی با کاربرد معادله، نمونه سوالات تستی و نکات کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد معادله چیست؟ گاهی مسئله به شکل توصیفی یا شکل هندسی می‌باشد

ادامه مطلب »

روش مربع کامل چیست؟

در این ویدئو آموزشی با روش مربع کامل، نمونه تست های کنکوری و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روش مربع کامل چیست؟ روش مربع کامل: هر معادله به فرم

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید