جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

معادله خط چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع معادله خط، نحوه نمایش معادله خط نکات تستی و کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله خط چیست؟ نکاتی در مورد معادلۀ خط معادلۀ

ادامه مطلب »

نمایش ضابطه ای تابع

در این فیلم آموزشی به موضوع نمایش ضابطه ای تابع، نکات تستی و کنکوری آن پرداخته شده است. پخش ویدئو نمایش ضابطه ای تابع در بسیاری از موارد رابطۀ بین مؤلفه‌های

ادامه مطلب »

دامنه و برد تابع چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع دامنه و برد توابع، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دامنه و برد توابع به صورت زوج مرتب در نمایش به‌صورت

ادامه مطلب »

بیان توصیفی توابع

در این فیلم آموزشی با بیان توصیفی توابع، نکات و نمونه تست های کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو بیان توصیفی توابع گاهی رابطۀ بین مؤلفۀ اول و دوم در

ادامه مطلب »

نمایش تابع به صورت جدول

در این فیلم آموزشی با نمایش تابع به صورت جدولی، نکات کنکوری و نمونه تست آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمایش تابع به صورت جدولی نمایش تابع به‌صورت جدول: مؤلفۀ

ادامه مطلب »

تابع چیست؟

در این فیلم آموزشی با تعریف تابع، شرایط تابع بودن، نکات و نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع چیست؟ تعریف تابع: مجموعه‌ای از زوج‏ مرتب‌هاست

ادامه مطلب »

زوج مرتب و شرط تساوی آن

در این ویدئو آموزشی با زوج مرتب، شرط تساوی دو زوج مرتب، نکات و نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو زوج مرتب و شرط تساوی دو

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید